Home

De bewonersVoordat de Allersmaborg daadwerkelijk een borg werd stond zij bekend als de ‘Allersmaheerd’, wat ‘boerderij van het geslacht Allersma’ betekent. Het was een versterkt steenhuis dat op dat moment waarschijnlijk al enkele eeuwen oud was. De eerste Allersma waarvan wij weten dat deze in Ezinge woonde was Duurt Allersma aan het einde van de 15e eeuw.De familie Allersma


Duurt Allersma was een invloedrijke hoveling. Hij was rechter in Aduarderzijl en later van Ezinge. De familie Allersma bleef tot 1682 in bezit van het landgoed, met aan het hoofd een heer die afwisselend ‘Duurt’ of ‘Sirp’ heette. Halverwege de 17e eeuw werd het steenhuis tot een ware borg met grachten, singels en tuin verbouwd. De laatste Duurt zou ook de laatste Allersma zijn die de bezat. Toen hij in 1682 in de kerk van Ezinge werd begraven waren zijn vrouw en kinderen al overleden.


 


De familie Busch


Met het overlijden van Duurt kwam de borg in handen van Reneke Busch, burgermeester van Groningen. Vier generaties van deze familie zouden als Burgermeester van Groningen dienen en de Allersmaborg als buitenverblijf houden. Deze familie woonde er voornamelijk in het voorjaar en de zomer, en bemoeide zich maar weinig met het landgoed eromheen.De familie Van Swinderen


In 1848 erfde jonkheer Reneke Meinard Adriaan de Marees van Swinderen de borg. In tegenstelling tot zijn voorgangers ging hij er het hele jaar wonen en bemoeit zich met het gebied Ezinge door bijvoorbeeld nieuwe wegen aan te leggen. Om zijn verblijf prettiger te maken liet hij de Allersmaborg verbouwen. Waarschijnlijk is het gebouw in deze periode verhoogd, gekenmerkt door het kleurverschil van de bakstenen. Toen hij kinderloos overleed betekende dit een moeilijke tijd voor de borg. Omdat Mr. Jan Willem Bolt ondanks de vervallen staat op de borg bleef wonen werd het huis echter gespaard.


 


Olfert de Boer


De borg kwam er pas weer bovenop wanneer de borg in de 20e eeuw door deze landbouwer werd gekocht. Hij knapte de borg en het landgoed op zodat het er weer verzorgd uitzag. Na 1946, werd de borg gekocht door de gemeente Ezinge.

De tuinen

Door de verwilderde tuin is het landschap alleen maar mooier geworden.Engelse landschapstuin..?


Onder Reneke van Swinderen kreeg de borg een Engelse Landschapstuin, zoals bijvoorbeeld op de Fraeylemaborg en Ekenstein, met een lusthof, kas en slingertuin. Dat was immers de mode van de negentiende eeuw. Tegenwoordig is de tuin helemaal verwilderd. Hoewel het een kenmerk is van een Engelse Landschapstuin om de natuur haar vrije loop te laten, kan men tegenwoordig echt niet meer van een stijltuin spreken.


 


De oude kastanjeboom


Net als Nienoord heeft de Allersmaborg te lijden gehad van de storm die in 1972 door Groningen woedde. Een bijzondere oude kastanjeboom raakte beschadigd. Door de strenge winter zes jaar later raakte de boom zo beschadigd dat deze moest worden weggehaald.De herstelde boomgaard


Toen Staatsbosbeheer in de jaren ’70 van de vorige eeuw het landgoed in bezit kreeg zorgde zij ervoor dat de boomgaard werd hersteld. Deze is nu nog steeds te bezoeken en staat in het voorjaar prachtig in bloei. De boomgaard was vroeger deel van de nutstuin. De oude fruitrassen die er stonden zijn door Staatsbosbeheer teruggebracht.


 


Stinzenplanten


Ook de Allersmaborg heeft de welkbekende stinzenplanten om de borg heen groeien. Juist omdat de tuin zo verwilderd is gedijen ze goed. Het gebied rondom de Allersmaborg is opengesteld voor wandelaars waardoor liefhebbers naar hartenlust op zoek kunnen naar deze bloempjes.

Praktische informatie

Adres

Allersmaweg 64, Ezinge

Openingstijden

Niet open voor publiek.

Entree BORG EN TUIN

Niet van toepassing.

In de buurt

Museum Wierdenland.


Wandelroutes.


Fietsroutes.