Home

De bewonersDe Wedderborg is vernoemd naar het dorpje Wedde, dat er in de buurt ligt. Het gedeelte dat nog over is van het oude steenhuis, de kelder, stamt uit de tweede helft van de 15e eeuw. Tegenwoordig is het een kinderhotel voor jongeren die het sociaal en maatschappelijk moeilijk hebben. De borg en het museum zijn vrij te bezoeken.De familie Addinga


De familie Addinga, die al in de veertiende eeuw een prominente politieke positie in Westerwolde innam, behoort tot de eerste bewoners van de burcht. De familie probeerde haar invloed in het noorden te vergroten, maar stuitte op verzet van de plaatselijke bevolking. De Addinga’s 'regeerden' met harde hand. Onder het steenhuis lag een kerker waar dissidenten werden opgesloten en gemarteld.


 


De drost Hackfort


De opvolger van de Addinga's behandelde de omwonenden niet veel beter. Berend van Hackfort, door Karel van Gelre als drost benoemd, kreeg in het begin van de zestiende eeuw de burcht in handen en ging door met de martelpraktijken. Onder het beheer van Berend werd het steenhuis nog beter verstevigd omdat hij betrokken raakte bij oorlogshandelingen.

Regelmatig beschoten


 


De burcht lag strategisch en wisselde daarom tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog regelmatig van eigenaar. Dit gebeurde zelden zonder slag of stoot. Om kogels te kunnen gieten, werden de glas-in-lood ramen gesloopt. Op den duur werd de burcht zelfs geteisterd door kanonnenvuur. Ondanks herstelpogingen in de zeventiende eeuw bleef het huis in slechte staat.


 


De familie Koning


 


In 1829 dreigde de stad Groningen, die eigenaar was van het gebouw, de burcht op afbraak te verkopen. De borg werd echter gekocht door een notaris, Arnold Hendrik Koning, die er wilde gaan wonen. Hij liet de gevangentoren afbreken en begon het gebouw te herstellen. Meer dan honderd jaar bleef de Wedderborg eigendom van de familie Koning. In 1955 verkocht de familie het huis aan het waterschap Westerwolde, dat meteen bouwkundig onderzoek verrichtte. Het onderhoud van de familie Koning bleek eerder cosmetisch dan structureel. Wederom werd de borg – ditmaal grondig – gerestaureerd.


  

De tuinen

De Wedderborg grenst aan het natuurgebied Westerwolde.

 


De singel


 


Van een stijltuin is bij de Wedderborg geen sprake. Gezien de hoeveelheid schade die de borg had geleden tijdens schermutselingen was hier waarschijnlijk nooit de mogelijkheid of geld voor. De borg wordt omringd door een gracht, die op zijn beurt weer omringd wordt door een singel met bomen.
 Het landgoed


De Wedderborg wordt aan de noordkant begrensd door het plaatsje Wedde. Vanaf de borg zijn de eerste huizen al zichtbaar. Aan de zuidkant van de burcht ligt een prachtig natuurgebied. In Westerwolde kunt u uitstekende wandelroutes vinden langs pittoreske beekdalen en prachtige, uitgestrekte weilanden.

Naar de website

Praktische informatie

Adres

Hoofdweg, Wedde
Telefoon: 0597-563070
www.burchtwedde.nl/

Openingstijden

Zie de website

Entree BORG EN TUIN

Zie de website

In de buurt