Home

De bewoners


Hoewel de oudste delen van deze borg uit de zestiende eeuw stammen, gaat de geschiedenis van deze borg terug tot de late veertiende eeuw. Zij dankt haar naam aan Sebo Ennema, die toentertijd in dit gebied een steenhuis had.De borg in haar huidige vorm


De borg zoals zij er nu uitziet stamt uit de zeventiende en achttiende eeuw. Door vererving kwam de borg regelmatig in handen van een nieuwe familie. Onder eigendom van Wilhelmus Hora kreeg de borg haar huidige vorm. Zijn dochter Maria trouwde met Wiardus Siccama, die vervolgens de voorgevel liet verbouwen. Zijn zoon Johan zorgde uiteindelijk voor de omlijstte ingang.


 


Veenontginning


De borg bleef lange tijd (al dan niet indirect) in bezit van de familie Siccama. Omdat het aan het begin van de 19e eeuw financieel slecht ging besloot de familie de veengronden om de borg heen te gaan ontginnen, een beetje zoals Nienoord en de Coendersborg. Een rentmeester die de afgravingen overzag kwam op de borg wonen.

De familie De Leeuw


 


Vanaf 1837 gaan Oeds Oedses de Leeuw en zijn vrouw Iebeltje op de borg wonen. Oeds functioneerde als rentmeester van de borg en hield een oogje op de veenontginning. Deze taak werd overgenomen door zijn zoon Okke, maar hier kwam vroeg een einde aan. Okke overleed in 1879, een jaar nadat zijn vrouw aan tubercolose was bezweken. De oude Oeds moest het rentmeesterschap weer oppakken. In 1886 geeft hij het stokje aan zijn kleinzoon, maar bleef op de borg wonen, waar hij in 1893 overleed.


 


 


 


Maya Wildevuur


 


In 1965 wordt de Stichting Het Groninger Landschap, die ook bijvoorbeeld het landgoed Ewsum beheert, eigenaar van de Ennemaborg. De stichting liet de borg en het landgoed restaureren. Tegenwoordig wordt de borg bewoond door beeldend kunstenaar Maya Wildevuur, die hier haar atelier en galerie heeft.
 

De tuinen

Omdat de borg in het bezit is van De Stichting Het Groninger Landschap kan het landgoed vrij bezocht worden.Een barokke tuin


Toen de Stichting Het Groninger Landschap de borg in handen kreeg, restaureerden zij ook de tuin. Het werd een eenvoudige Barokke stijltuin zoals Verhildersum en de Menkemaborg, hoewel niet zo groot of fraai. De borg wordt echter verder omringd door een prachtig, ruim 125 hectare groot natuurgebied.


 


De oprijlaan


Hoewel het grootste gedeelte niet langer op de borg aansluit, had de Ennemaborg een enorme oprijlaan. Deze is nog steeds te zien. Vanaf het begin van de oorspronkelijke oprijlaan is de borg zelf haast een stipje aan de horizon. Dit was natuurlijk mode. Een lange oprijlaan was een symbool van status.Het bos


In de ruim 60 hectare bos in de buurt van de borg staan beukenbomen van wel 250 jaar oud. In de laatste jaren heeft de natuur haar gang kunnen gaan, maar de sporen van een nutstuin zijn nog steeds te herkennen. De bomen staan netjes op een rij. Net als op bijvoorbeeld Nienoord hebben de stormen van 1972 en 1976 hun tol geëist. Vele oude eiken zijn omgewaaid.


 


Poolse koniks op de weide


De andere helft van het natuurgebied is weide. In het voorjaar en in de zomer wordt deze bewoond door paarden, prachtige Poose koniks, die er grazen. Door deze beweiding krijgt het gebied een gevarieerde structuur waardoor meer planten en dieren de kans krijgen om te groeien en leven. In de winter zijn de koniks ook in het bos te vinden, waar ze leven van bast en bladval.

Naar de website

Praktische informatie

Adres

Hoofdweg 96, Midwolda
Telefoon: 050 313 5901
www.mayawildevuur.eu

Openingstijden

Zie de website

Entree BORG EN TUIN

Zie de website

In de buurt