Erfgoed in de Ommelanden

BORGEN  MUSEA  TUINEN  RESTAURANTS

Fraeylemaborg

SLOCHTEREN

 

De Fraeylemaborg in Slochteren is gelegen in een ongeveer 31 hectare groot landgoed, in aanleg hoofdzakelijk daterend uit de 19e eeuw. Het parkbos is in het begin van de 19e eeuw gewijzigd in de romantische Engelse landschapsstijl.

Het tuincomplex wordt gedragen door een lange hoofdas die door de statige oprijlaan extra nadruk krijgt. Op het voorterrein bevindt zich het schathuis waarin een restaurant gevestigd is.

Aan de andere zijde staat het koetshuis met paardenstal en de orangerie. Verspreid treft men nog een prieel en duiventil aan. De in de middel-eeuwen als steenhuis gestichte borg, groeide uit tot een imponerend gebouw met invloed-rijke bewoners. De laatste bewoners, de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren verkochten de borg in 1972 aan de Gerrit van Houten Stichting. Na een omvangrijke restauratie werd de Fraeylemaborg in 1975 als museum geopend. Naast stijlkamers met een vaste inrichting worden andere vertrekken benut voor wisselexposities. In de grote zaal worden concerten en ontvangsten gehouden, terwijl de kleine zaal ook in gebruik is als gemeentelijke trouwzaal.

 

 

 

 

ADRES

Hoofdweg 30, 9621 AL SLOCHTEREN

Museum en landgoed

Telefoon 0598-42 15 68 / info@fraeylemaborg.n

 

RESTAURANT

Restaurant  De Boerderij Fraeylemaborg, telefoon 0598-42 12 80

 www.fraeylemaborg.nl

 

TOP

CONTACT

Gerard L.J. de Vries BNO

Telefoon 06 510 804 53

Email; gljvries@bart.nl

FOTOGRAFIE

o.a. Hans Sas