16 Groninger Borgen in de Ommelanden

MUSEA  TUINEN  RESTAURANTS

Ewsum

MIDDELSTUM

 

Ewsum bij Middelstum ligt markant in het open landschap. De borg was eeuwenlang bezit van de familie Van Ewsum. Ridder Onno van Ewsum bouwde in 1472 de nog aanwezige gevechtstoren. In de loop van de eeuwen is de borg uitgegroeid tot één van de fraaiste van de Ommelanden.

De Napoleontische tijd, eind 18e, begin 19e eeuw, bracht ingrijpende wijzigingen die van invloed waren op de positie van de Ommelander landadel, met als gevolg dat de inkomsten sterk terugliepen. De borg raakte in verval en werd in 1863 gesloopt op de donjon na. Waardevolle stukken zijn her en der verspreid of onder-gebracht in musea. Het puin werd gebruikt voor verharding van wegen. In 1932 is op het borgterrein een boerderij gebouwd overeenkomstig de stijlopvattingen van de architectuur van de Amsterdamse School. De Stichting Beheer Borgterrein Ewsum, Staatsbosbeheer en de gemeente Loppersum streven er in nauwe samenwerking naar de cultuurhistorische waarden van het borgterrein te behouden en waar mogelijk de verloren gegane elementen te reconstrueren. De Stichting Beheer Borgterrein Ewsum heeft het landgoed in erfpacht van Staatsbosbeheer.

TOP

CONTACT

Gerard L.J. de Vries BNO

Telefoon 06 510 804 53

Email; gljvries@bart.nl

FOTOGRAFIE

o.a. Hans Sas