16 Groninger Borgen in de Ommelanden

MUSEA  TUINEN  RESTAURANTS

De Coendersborg

NUIS

 

De Coendersborg te Nuis is in 1813 gebouwd op de plaats waar eerder de Fossemaborg stond. De Fossema's waren invloedrijk in Nuis en omgeving. Omstreeks 1520 kocht Wigbold van Ewsum uit Middelstum land in Vredewold (gemeenten Leek en Marum) en bouwde de borg Nienoord. Er ontstond een eeuwen durende strijd om geld, aanzien en macht. Dit leidde tot geregisseerde huwelijken, ontvoeringen en zelfs een veldslag bij het Bolmeer. In 1758 kwam de borg in handen van Oene van Teyens. Zijn erfgenamen, twee broers en een zuster, bouwden de huidige Coendersborg. Van deze drie trouwde alleen Benedictus en wel met zijn dienst-bode Froukje Alberts. Zij kregen drie kinderen die allen ongehuwd bleven. Een van deze kinderen, Oene, overleed als laatste in 1866 te Beetsterzwaag. De erfenis ging naar de buurman, dokter Tonckens. De familie van Froukje Alberts heeft lang processen gevoerd namens de erfgenamen over dit vreemde testament. De Stichting Het Groninger Landschap kocht het landgoed in 1956. In de schuur is een klein museum ondergebracht met oude voorwerpen en gereedschappen van  de mechanisatie in de landbouw.

 

ADRES

Oudeweg 15, 9364 PP Nuis

 

ROUTE

Klik op deze link voor Google maps.

 

BEZICHTIGING

In de van april t/m oktober is op zondagmiddag de benedenverdieping van de borg opengesteld voor publiek.

Ook bij evenementen en op Open Monumentendag is de borg opengesteld.

 

 

TOP

CONTACT

Gerard L.J. de Vries BNO

Telefoon 06 510 804 53

Email; gljvries@bart.nl

FOTOGRAFIE

o.a. Hans Sas