16 Groninger Borgen in de Ommelanden

MUSEA  TUINEN  RESTAURANTS

Allersmaborg

EZINGE

 

Direct buiten Ezinge manifesteert het rijk begroeide terrein van de Allersmaborg zich fraai in het landschap. Aan de oever van het Reitdiep, verscholen achter de boomsingels, ligt hier het borggebouw, dat in eerste aanzet uit de 14e eeuw dateert. Aanvankelijk was er sprake van een Allersmaheerd, dat wil zeggen een boerderij van het geslacht Allard. Het later tot de Allersmaborg uitgegroeide complex is in de loop der eeuwen sterk verbouwd. Het twee verdiepingen hoge woonhuis is 18e eeuws. Het achterhuis met kelder is veel ouder.

 

 

De laatste adellijke bewoner was jonkheer Reneke Meinard Adriaan de Marees van Swinderen. Hij overleed in 1899. Uiteindelijk werd de gemeente Ezinge in 1946 eigenaar. Maar omdat er weinig geld was voor goed onderhoud raakte het huis in verval. In 1978 kocht Staatsbosbeheer het landgoed voor een gulden. Allersma werd gerestaureerd tot een voorname en degelijke Groninger behuizing. De 19e eeuwse sfeer werd hierbij gehandhaafd. De terreinen buiten de borgtuin zijn eveneens in beheer bij Staatsbosbeheer en zijn vrij toegankelijk.

 

ADRES

Allersmaweg 64

9891 TD Ezinge

T 050 524 80 50

www.allersmaborg.nl

 

ROUTE

Klik op deze link voor Google maps.

 

BEZICHTIGING

Huis niet mogelijk, alleen terrein om de borg toegankelijk.

 

TOP

CONTACT

Gerard L.J. de Vries BNO

Telefoon 06 510 804 53

Email; gljvries@bart.nl

FOTOGRAFIE

o.a. Hans Sas