Erfgoed in de Ommelanden

BORGEN  MUSEA  TUINEN  RESTAURANTS

Welkom bij de Groninger Borgen

Op  deze website vindt u uitgebreide informatie over de 16 Groninger Borgen. Daarnaast komt er in de toekomst informatie over de omgeving van de borgen: musea, tuinen en restaurants in de provincie Groningen.

 

GESCHIEDENIS

Veel Groninger borgen zijn als steenhuis begonnen. Gebouwd in de 13e en de 14e eeuw, waren ze toen iets bijzonders. Stenen waren duur. Alleen de rijken konden zich dat veroorloven. Het steenhuis was een verdedigingstoren waar men in benarde tijden het vege lijf borg. Meestal stonden ze op een hoogte met rondom een gracht. Ze waren vaak ongeveer elf meter lang en acht meter breed en hadden dikke muren. Beneden was een gewelf zonder doorgang naar boven; de ingang was op de eerste verdieping. Men ging naar binnen langs een ladder die men in benarde tijden achter zich aan naar boven trok. Er was nog een verdieping en om het dak vermoedelijk een omgang vanwaar de belegerden stenen konden gooien op hun belegeraars. Er zijn maar enkele steenhuizen over: de Schierstins te Veenwouden, het steenhuis te Bunde en het Iwema steenhuis in Niebert. Belegeringen kwamen vaak voor in de strijd om de macht.

 

 

BORGBEWONERS

Hoofdelingenfamilies breidden hun steenhuizen uit en gingen er in wonen. Het steenhuis werd eerst verlengd tot ‘langhuis’. Later werden er vleugels aangebouwd. Doordat de familie niet meer in de boerderij woonde, had ze voor het bedrijf genoeg aan stallen en schuren: de schathuizen.

Van de ongeveer 200 steenhuizen en borgen die in de provincie Groningen gestaan hebben, zijn er nog 16 over. Zij hebben allemaal een nieuwe bestemming gekregen.

 

Geachte bezoeker, deze website is voor een groot gedeelte "under construction".

De website is uit liefhebberij ontstaan en heeft geen commercieel uitgangspunt.

TOP

CONTACT

Gerard L.J. de Vries BNO

Telefoon 06 510 804 53

Email; gljvries@bart.nl

FOTOGRAFIE

o.a. Hans Sas